Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Disclaimer

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.   

Inhoud
Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden.

Schade
Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van informatie die op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden.

Handelingen van derden
Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde informatie.

Aansprakelijkheid
Indien u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden, behoudt Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode zich het recht voor om de als gevolg daarvan bij haar ontstane schade op u te verhalen.

Inbreuk
U verbindt zich er als gebruiker toe om Stichting Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op (intellectuele of industriële eigendoms)rechten ingevolge het gebruik dat u van de website maakt.